نحوه دسترسی دادن به صدا و تصویر در کلاس های مجازی

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت

سامانه ی گفتگوی آنلاین