عروسک‌های نخودی (6 عدد) (دست ساز)

عروسک‌های نخودی (6 عدد) (دست ساز)

با بررسی و کارشناسی و نیاز سنجی از خود کودکان در مورد بازی با عروسک، همچنین تولید نمونه‌های مختلف عروسک در مرکز سرگرمی‌های سازنده کانون و دستور مدیرعامل وقت با درخواست از تمام مراکز کانون در سراسر کشور بر

  • پدید آورنده : -
  • ایده پرداز : -
  • مشخصات اثر : | استان-چهارمحال و بختیاری | سازنده- پروین کوهی پور طراح: مهری مهدیان اندازه عروسک : 13*6 تعداد عکاسی | ايده پرداز-کانون - مرکز سرگرمیهای سازنده و بازی‌های رایانه‌ای | منبع- مرکز سرگرمی‌های سازنده