عروسک هلري (دست ساز)

عروسک هلري (دست ساز)

با بررسی و کارشناسی و نیاز سنجی از خود کودکان در مورد بازی با عروسک، همچنین تولید نمونه‌های مختلف عروسک در مرکز سرگرمی‌های سازنده کانون و دستور مدیرعامل وقت با درخواست از تمام مراکز کانون در سراسر کشور برای مشارکت در ساخت عروسک‌های بومی و محلی آن شهر به کمک اعضای خود این پروژه آغاز گردید. حاصل این طرح و پروژه گردآوری حدود 250 عروسک بومی و محلی از سراسر ایران است که به مرکز سرگرمی‌های سازنده ارسال شده است.

  • پدید آورنده :
  • ایده پرداز : -
  • مشخصات اثر : | استان-چهارمحال و بختیاری | شهرستان-فارسان | سازنده-نوشین فرهادی اندازه عروسک : 43 تعداد عکاسی از نمونه عروسک : 3 عکا | ايده پرداز-کانون - مرکز سرگرمیهای سازنده و بازی‌های رایانه‌ای | منبع- مرکز سرگرمی‌ها سازنده