در حال حاضر برنامه ای برای برگزاری جشنواره مشخص نشده است، به محض مشخص شدن زمان برگزاری جشنواره، میتوانید اخبار و اطلاعیه های لازم را از همین صفحه دریافت نمایید.