در حال حاضر برنامه ای برای برگزاری هفته ملی کودک مشخص نشده است، به محض مشخص شدن زمان برگزاری، میتوانید اخبار و اطلاعیه های لازم را از همین صفحه دریافت نمایید.