• روی‌آوردن به فن‌آوری‌های نوین افق بلند کانون است
  • جلسه شوراي فناوري اطلاعات استان خراسان رضوي
  • تشكيل كارگروه تخصصي فضاي مجازي و فناوري هاي نوين

تشكيل كارگروه تخصصي فضاي مجازي و فناوري هاي نوين

اين كارگروه تخصصي به منظور بحث و بررسي، آسيب شناسي، ارائه ديدگاه، راهكار و مشورت هاي تخصصي در خصوص 
مسائل و موضوعات فضاي مجازي و فناوري هاي نوين در حوزه فعاليت هاي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان تشكيل ميشود.

               

 

                                    

تولید دانش سازمانی جدید توصیه معاون فرهنگی کانون به کارشناسان فن‌آوری

 معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به کارشناسان فن‌آوری اطلاعات این مجموعه توصیه کرد با تولید دانش سازمانی جدید زمینه‌ی تسهیل فعالیت‌ها را فراهم کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کانون پرورش فکری کودک و نوجوان

صندوق پستی 1511647416