اعظم حیدرپور مربی‌ کارگاه‌های «حال خوش زندگی» کانون

اعظم حیدرپور در این ویدئو توضیح می‌دهد که بحران هویت، سوال‌هایی درباره‌ی ماهیت زندگی و شخصیت، نگرانی‌ها برای آینده، و .... مسایلی است که یک نوجوان با آن درگیر است؛ دوره‌ای که شخصیت و آینده‌ی هر فرد در آن شکل می‌گیرد و ساخته می‌شود، پس نیاز به فراگیری مهارت‌هایی دارند.

 

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت