تیزر هفته ملی کودک منتشر شد

تیزر هفته ملی کودک با الهام از شعار «حال خوش کودکی، رنگ خوش زندگی» از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شد.

 

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت