دعوت مربی کانون از بچه‌ها برای فراگیری قصه‌گویی

شما برای بچه‌هاتان قصه می‌گویید؟ تا به حال شده لباس ویژه‌ای بپوشید، ادای خاصی دربیاورید، در جلد یک شخصیت بروید و قصه‌ای را اجرا کنید؟
هنر قصه‌گویی، یکی از قدیمی‌ترین هنرهای بشر است، که در سراسر جهان هنوز هم دوستداران بسیار دارد. ما در مراکز کانون پرورش فکری، قصه‌گویی را به اعضا می‌آموزیم، برای آن‌ها قصه‌گویی اجرا می‌کنیم، و توصیه می‌کنیم که چه والدین، چه بچه‌ها، این هنر را فرا بگیرند.
محمد علی‌پور مطلق، مربی و قصه‌گوی قدیمی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، در این ویدئو دعوت کرده است که چرا خوب است که قصه‌گویی را فرا بگیرید.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت

سامانه ی گفتگوی آنلاین