لیست اخبار صفحه :2
ارتقا فعالیت‌ها، حفظ ساختار کانون پرورش فکری
مدیرعامل در قم تاکید کرد؛

ارتقا فعالیت‌ها، حفظ ساختار کانون پرورش فکری

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: ساختار کانون را به همین شکل فعلی حفظ خواهیم کرد و البته تلاش می‌کنیم فعالیت‌های کمی و کیفی کانون را با همراهی همکاران استان‌ها ارتقاء دهیم.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت