لیست اخبار صفحه :9
تاکید بر استفاده از ظرفیت‌های کانون در اجلاس روسای آموزش و پرورش
مدیرکل کانون خراسان جنوبی بیان کرد؛

تاکید بر استفاده از ظرفیت‌های کانون در اجلاس روسای آموزش و پرورش

مدیرکل کانون استان خراسان جنوبی گفت: برگزاری اجلاس روسا و مدیران کل آموزش و پرورش با حضور مدیران کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان زمینه هم‌گرایی بیشتر بین متولی اصلی آموزش رسمی کشور و کانون را فراهم آورد.

رونق فعالیت‌های کانون در همکاری با آموزش و پرورش
مدیرکل کانون استان مرکزی مطرح کرد؛

رونق فعالیت‌های کانون در همکاری با آموزش و پرورش

برگزاری مشترک اجلاس با حضور مدیران کل آموزش و پرورش و مدیران کانون پرورش فکری می‌تواند در جهت رونق فعالیت‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اثرگذار باشد.

تعامل مدارس با مراکز کانون، باعث شناسایی استعدادهای بیشتر می‌شود
مدیرکل کانون استان آذربایجان شرقی:

تعامل مدارس با مراکز کانون، باعث شناسایی استعدادهای بیشتر می‌شود

مدیرکل کانون استان آذربایجان شرقی معقتد است هر چه تعامل مدیران آموزش و پرورش با مراکز فرهنگی‌هنری کانون پرورش فکری بیشتر شود، استعدادهای بیشتری شناسایی و معرفی خواهد شد.

آثار فاخر کانون را به مدارس ببریم
مدیرعامل کانون در اجلاس روسا و مدیران آموزش و پرورش:

آثار فاخر کانون را به مدارس ببریم

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: کتاب‌خوانی پایه کار کانون است و تلاش می‌کنیم آثار فاخری را تولید کنیم، از آموزش و پرورش هم انتظار داریم این محتوا را به دست مخاطب برساند.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت