نخستین تیزر بیست‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی کانون منتشر شد

اولین تیزر بیست‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی کانون پرورش فکری با طراحی علیرضا آقایی منتشر شد.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت

سامانه ی گفتگوی آنلاین