نمایش خلاق، مسیری به سوی خودشناسی

نمایش خلاق یکی از فعالیت‌های مشارکتی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است؛ در این فعالیت، مربی همراه کودکان می‌شود تا با هم در سفری خلاق، دنیای اطراف و مسایل را کشف و تجربه کنند.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت