کتاب «هنگام باران بود»

کتاب «هنگام باران بود» یک منظومه عاشورایی است که توسط سید حبیب نظاری سروده شده و تصویرگری آن را هما رستمی برعهده داشتته است.
این کتاب برای گروه سنی بالای 12 سال مناسب ست.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت