توافقنامه سطح خدمت

توافقنامه سطح خدمت " حمایت از تولید آثار فاخر تئاتر، فیلم و پویانمایی کودک و نوجوان"

 

 هدف از این توافقنامه سطح خدمت این است که به منظور ارائه با کیفیت خدمت ارائه شده توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، کیفیت تحویل حمایت از تولید آثار فاخر تئاتر، فیلم و پویانمایی کودک و نوجوان برای هنرمندان همهی زمینهها مورد توافق قرار گیرد.

   این بیانیه، سطح توافق دو جانبه در خصوص این خدمت، روشهای نظارت و مسئولیتهای سازمانی را در صورت لزوم مشخص میکند.

این بیانیه، سطح توافق دو جانبه در خصوص این خدمت، روش­های نظارت و مسئولیت­های سازمانی را در صورت لزوم مشخص می­کند.

مسئولیت­

این بخش، قوانین و مقرراتی را که به کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان اجازه می­دهد خدمت ارائه شده در توافقنامه سطح خدمت را ارائه کند، مستند می­کند. همچنین به صورت شفاف بیان می­شود که دستگاه چه مسئولیت قانونی در قبال شهروند متقاضی خدمت دارد.  

     کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دارای مجوز ایجاد و اجرای سیاستهای حمایت از تولید آثار فاخر تئاتر، فیلم و پویانمایی کودک و نوجوان  برای بخش دولت است که مستندات آن به شرح زیر است:

     در ماده شماره 8، اساسنامه کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان که شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 59.2.31 تصویب نموده است؛ وظایف کلی سازمان توضیح داده شده است. در بند «پ» این اساسنامه، به مسئولیت‌های زیر اشاره شده است ؛

  • تهیه و استفاده از وسائل سمعی و بصری
  • تدارک وسائل آموزشی، تولید، خرید، توزیع فیلمهای سینمایی و آثار موسیقی
  • نمایش و فروش فیلمهای سینمایی مخصوص کودکان و‌نوجوانان
  • هرگونه اقدامات دیگری که وصول به هدفهای کانون را تسهیل نماید

تعهدات متقابل خدمت­گیرنده و دستگاه اجرایی

  • متقاضی دریافت این مجوز مکلف است مدارک خود را تنها به صورت حضوری به این دستگاه ارائه نماید.
  • موارد مربوط به فرم "اطلاعات خدمت/زیرخدمت جهت ارائه روی پایگاه اطلاع­رسانی دستگاه" در پیوست ج به صورت دقیق در رابطه با زمان انجام خدمت، تعداد مرتبه مراجعه حضوری متقاضی، نحوه دسترسی و زمان‌های دسترسی به خدمت و کلیه جزئیات خدمت بصورت متعهدانه از سوی دستگاه ذکر می­شود.

 

هزینه­ها و پرداخت­ها

توافقات مربوط به هزینه­ها و پرداخت­ها مطبق با جدول هزینه­ها در فرم "اطلاعات خدمت/زیرخدمت جهت ارائه روی پایگاه اطلاع­رسانی دستگاه" در پیوست ج مشخص شده است.

 

دوره عملکرد

  •  این توافقنامه سطح خدمت از تاریخ 01/01/1399  و تحت امضای مدیرکل امور سینمایی و تئاتر اعتبار دارد.

 

  • این توافقنامه سطح خدمت حداکثر تا 30/12/1399 یعنی زمانی که اصلاح، جایگزین شده یا با موافقت دو جانبه هر دو سازمان به امضاء برسد، اعتبار دارد. (برای خدمات G2G)

در پایان بازه زمانی یک توافقنامه سطح خدمت جدید ایجاد و امضا خواهد شد تا ارائه خدمات ادامه یابد.

 

 

امضای مقام مسئول

 

 

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت