• عنوان سوال
    جزییات
  • کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به منظور شناسایی و پرورش استعداد نخبه های ادبی، مهرواره ادبی آفرینش(شعر و داستان) برای کودکان و نوجوانان برگزار می کند.
  • در صورت برگزاری به صورت مجازی: بارگذاری تصویر آثار خلق شده در شاخه های مورد نظر و پر کردن فرم مشخصات(شناسنامه اثر)
  • شرکت کنندگان کودک و نوجوان می توانند براساس علاقمندی خود سایت kpf.ir را دنبال کنند و در زمان در نظر گرفته شده برای فراخوان، آن را دنبال کنند- دریافت فراخوان و شیوه نامه از طریق سایت یا مراکز کانون استان ها- طراحی پوسترو ارسال آن به استان ها و بارگذاری ان در سایت - مطالعه دقیق شیوه نامه و رفع ابهامات از طریق ارتباط با کارشناس مربوطه - خلق اثر با کیفیت زیر نظر مربیان ادبی(در بازه زمانی مشخص شده)- تکمیل فرم مشخصات مربوط به دوسالانه- ارسال آثار از طریق مراکز و یا از طریق ثبت در سایت - دریافت اعلام نتیجه از طریق سایت و یا مراکز کانون هر استان

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت