شناسه خدمت عنوان خدمت نوع خدمت گردش کار و زمانبندی توافقنامه سطح خدمت سوالات متداول نظرسنجی مراحل بستر ارائه خدمت
سایت پست الکترونیک تلفن راهنمای دیجیتال

17022265100

امانت کتاب به اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان غیر الکترونیک

021-88967421

17022265101

امداد فرهنگی غیر الکترونیک

021-88951506-123

17062266105

برگزاری جشنواره فیلم کودک برای کودک (قاصدک) غیر الکترونیک

021-88967421

17062266100

برگزاری مراسم هفته کودک غیر الکترونیک

021-88971313شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت