لیست عناوین مناقصه‌ها و مزایده‌های سازمان کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان به همراهی آگهی مناقصه‌ها و مزایدها ارائه می‌شود.

 

لینک به سامانه تدارکات الکترونیکی

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت

سامانه ی گفتگوی آنلاین