• عنوان سوال
  جزییات
 • ؟ دریافت دو صفحه فرم های تقاضای ثبت طرح اسباب بازی از تارنمای شورای نظارت براسباب بازی قسمت ثبت طرح و تکمیل فرمها و ارسال آن به همراه کلیه مدارک درخواستی به دبیرخانه شورا.
 • واریز مبلغ 000/090/1 ریال به شماره حساب اعلام شده
 • از طریق دستگاه pos مستقر در دبیرخانه شورا - کارت به کارت از طریق دستگاه خودپرداز بانک ملی - از طریق اینترنت بانک بر اساس شماره شبا ( کلیه بانکها ) - از طریق درگاه الکترونیکی در تارنمای شورای نظارت شماره کارت: 6367957012825944 شماره شبا:660100004001032204007151IR شناسه واریز:330032282284000202173229006006
 • اسباب بازی های ارسالی می باید به شکل نمونه نهایی یا به شکل ماکت با کیفیت با جعبه مناسب ارسال گردد.
 • به صورت حضوری به کارشناس ثبت طرح مستقر در دبیرخانه شورا تحویل داده شود. - ارسال پستی به دبیرخانه شورا (جهت اطلاع از آدرس دبیرخانه به تارنمای شورای نظارت مراجعه شود)
 • دانش آموزان، دانشجویان، فرهنگیان و شاغلین مراکز فرهنگی می توانند با ارائه مدارک لازم از 50درصد تخفیف در هزینه ثبت طرح برخوردار گردند.
 • کلیه طرحهای اسباب بازی ارسالی به دبیرخانه شورا هر ماه یک بار در کمیسیون ثبت طرح بررسی و در صورت تائید، حداکثر ظرف مدت 2 هفته پس از جلسه کمیسیون،گواهی صادر خواهد شد.
 • سامانه پیام کوتاه دبیرخانه شورا به شماره 300074010 نتایج کلیه موارد مربوط به نتایج کمیسیون ثبت طرح و صدور مجوز تولید، صدور گواهی، آماده شدن هولوگرام و ... پیامک می نماید.
 • اعتبار گواهینامه ثبت طرح 5 سال می باشد و طراح می بایست قبل انقضاء اعتبار گواهینامه نسبت به تمدید آن اقدام نماید.
 • ؟ اسباب بازی های موفق به دریافت گواهی ثبت طرح می شوند که 100درصد ایده طراح باشد یا اسباب بازی نسبت به موارد مشابه داخلی یا خارجی حداقل 30 درصد بر اساس شاخص های تعیین شده تغییر داشته باشد.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت

سامانه ی گفتگوی آنلاین