• عنوان سوال
  جزییات
 • بر اساس نوع اجرا متغیر است
 • بر اساس نوع اجرا متغیر است ساعت اجرا و سانس های اجرا بر روی سایت نمایش نما اعلام می شود.
 • نمایش‌ها براساس دو گروه‌سنی کودک و نوجوان دسته‌بندی شده‌اند که روی اطلاعات مربوط به هر نمایش در سایت به مخاطبان اعلام می‌شود.
 • در این مرکز نمایشها در دوتکنیک زنده و عروسکی اجرا می شوند.)
 • ارائه ی طرح ، متن ، فیلم اجرا بر اساس اولویت های درج شده در فراخوان
 • بر اساس دسته بندی نوع اثر ،تعداد عوامل و سابقه ی هنرمندان ، و در نهایت مصوبات شورای ساخت
 • س از تصویب اولیه ی اثر برای تولید پلاتو به صورت رایگان در اختیار گروه قرار می گیرد ، بر اساس توافقات انجام شده با دانشگاه ها و دیگر نهاد های فرنگی هنری و جشنواره های هنری به متقاضیان ارا ئه می شود
 • براساس فیلم اجرا به صورت فصلی و همچنین اجرای زنده براساس توافق متقاضی با مدیریت
 • بر اساس اولویت بندی تولیدات کانون و مشارکت کانون با دیگر نهاده ها
 • براساس اولویت های مرکز تئاتر و جدول نوبت سالانه اجرا

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت

سامانه ی گفتگوی آنلاین