• عنوان سوال
  جزییات
 • از طریق فروشگاه‏های کانون و سایت kpf.ir
 • سرگرمی های کانون در شش دسته فرهنگی هنری، آموزشی و کمک آموزشی، فکری، کمک درمانی، الکترونیکی و رایانه‏ای و آموزشی مهارتی به مخاطبان عرضه شده است.
 • اداره کل سرگرمی‏های سازنده تاکنون 300 محصول تولید کرده است.
 • طرح‏های ارائه شده به این اداره کل، بررسی می شوند و در صورت احراز شرایط لازم تولید می‏شوند.
 • شورای نظارت بر اسباب بازی
 • برای آگاهی از گروه‌های سنی اسباب‌بازی‌های کودکان و نوجوانان به پرتال کانون مراجعه کنید.
 • بله. تولیدکنندگان می توانند درخواست همکاری خود را به اداره کل سرگرمی های سازنده و بازی های رایانه ای کانون ارائه دهند.
 • بله، تاکنون 48 بازی رایانه ای و موبایلی توسط اداره کل سرگرمی های سازنده و بازی های رایانه ای کانون تولید شده است.
 • خیر
 • بله، کانون در قالب رویداد ایده آزاد اسباب بازی از طراحان جوان و ایده های آنان حمایت می کند.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت

سامانه ی گفتگوی آنلاین