• عنوان سوال
  جزییات
 • دریافت دو صفحه فرم های تقاضای صدور مجوز تولید اسباب بازی از تارنمای شورای نظارت براسباب بازی قسمت صدور مجوز تولید و تکمیل فرمها و ارسال آن به همراه کلیه مدارک درخواستی به دبیرخانه شورا.
 • واریز مبلغ 763/000 ریال به شماره حساب اعلام شده
 • - از طریق دستگاه pos مستقر در دبیرخانه شورا - کارت به کارت از طریق دستگاه خودپرداز بانک ملی - از طریق اینترنت بانک بر اساس شماره شبا ( کلیه بانکها ) - از طریق درگاه الکترونیکی در تارنمای شورای نظارت شماره کارت: 6367957012825944 شماره شبا:660100004001032204007151IR شناسه واریز:330032282284000202173229006006
 • اسباب بازی های ارسالی می باید به شکل نمونه نهایی یا به شکل ماکت با کیفیت با جعبه مناسب ارسال گردد.
 • - به صورت حضوری به کارشناس صدور مجوز تولید مستقر در دبیرخانه شورا تحویل داده شود. - ارسال پستی به دبیرخانه شورا (جهت اطلاع از آدرس دبیرخانه به تارنمای شورای نظارت مراجعه شود)
 • کلیه اسباب بازی ارسالی به دبیرخانه شورا هر ماه یک بار در کمیسیون ثبت طرح و صدور مجوز تولید بررسی و در صورت تائید، حداکثر ظرف مدت 2 هفته پس از جلسه کمیسیون،گواهی صادر خواهد شد.
 • سامانه پیام کوتاه دبیرخانه شورا به شماره 300074010 نتایج کلیه موارد مربوط به نتایج کمیسیون ثبت طرح و صدور مجوز تولید، صدور گواهی، آماده شدن هولوگرام و ... پیامک می نماید.
 • اعتبار گواهینامه مجوز تولید 2 سال می باشد و تولید کننده می بایست قبل انقضاء اعتبار گواهینامه نسبت به تمدید آن اقدام نماید.
 • اسباب بازی های مجوز تولید دریافت می نمایندکه اسباب بازی نمونه خارجی داشته باشد. ( کپی شده باشد )

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت