• عنوان سوال
  جزییات
 • دریافت دو صفحه فرم های مجوز ترخیص اسباب بازی از تارنمای شورای نظارت براسباب بازی قسمت واردات و تکمیل فرمها و ارسال آن به همراه اصل اظهارنامه و سایر مدارک ارجاعی گمرک به واحدهای صدور مجوز دبیرخانه شورای نظارت مستقر در تهران، بوشهر، خوزستان و هرمزگان.
 • هزینه صدور مجوز ترخیص، پس از بررسی کارشناسی اسناد گمرکی محاسبه و اعلام میگردد.
 • از طریق دستگاه pos مستقر در دبیرخانه شورا - کارت به کارت از طریق دستگاه خودپرداز بانک ملی - از طریق اینترنت بانک بر اساس شماره شبا ( کلیه بانکها ) - از طریق درگاه الکترونیکی در تارنمای شورای نظارت شماره کارت: 6367957012825944 شماره شبا:660100004001032204007151IR شناسه واریز:330032282284000202173229006006
 • با ارسال کلمه نوبت به سامانه پیامکی شورا به شماره300074010 و اعلام محل گمرک، شرکت نمونه برداری(نماینده شورا) نسبت به نمونه برداری، عکس برداری و تنظیم فایل گزارش تصویری اقدام می نماید.
 • اصل اظهارنامه گمرکی به همراه نمونه های پلمپ شده اسباب بازی های وارداتی و فایل گزارش تصویری شرکت بازرسی می باید توسط صاحب کالا یا ترخیص کار به واحدهای صدور مجوز تهران، بوشهر، خوزستان و هرمزگان تحویل داده شود.
 • در صورت تکمیل بودن مدارک، اظهارنامه و نمونه برداری و تحویل آن به واحدهای صدور مجوز ، کارشناسی پرونده توسط کمیسیون صدور مجوز و اعلام نتیجه حداکثر در 3 روزکاری انجام خواهد شد.
 • اسباب بازیها و سرگرمی هایی که مغایرت فرهنگی دارند ورود، عرضه و فروش آنها به کشور ممنوع است.جهت اطلاع از مصادیق اسباب بازی های ممنوعه به تارنمای شورای نظارت بر اسباب بازی دفترچه واردات مراجعه شود.
 • پس از بررسی کارشناسی کمیسیون صدور مجوز و تکمیل پرونده، موارد بصورت تلفنی به صاحب کالا یا ترخیص کار اعلام می گردد
 • پس از واریز هزینه کارشناسی، مجوز ترخیص صادر شده و با ورود اطلاعات مجوز در سامانه جامع تجارت کد 14 رقمی دریافت و در اتوماسیون گمرک(EPL)نظر کارشناسی درج می شود؛ همچنین اسناد گمرکی ممهور به مهر واحد صدور مجوز خواهد شد.
 • اسباب بازی های که پیشینه ای در آرشیو نداشته و یا ورود آنها ممنوع و مشروط شده باشد، آرشیو شده و بقیه در اختیار صاحب کالا قرار خواهد گرفت.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت

سامانه ی گفتگوی آنلاین