• عنوان سوال
  جزییات
 • آثاری که به موضوع و مسایل کودکان و نوجوانان بپردازد و یا درباره¬ی کودکان و نوجوانان باشد.
 • نوآوری و خلاقیت از مهمترین ویژگیهای مورد نظر جهت تولید آثار در حیطه¬ی کودکان و نوجوانان است و از طرح¬هایی که به مسایل جدید کودکان و نوجوانان بپردازند استقبال می¬شود.
 • طرح¬های ارائه شده برای پویانمایی کوتاه، کلیه¬ی هزینه¬های تولید پویانمایی را متناسب با شرایط تولید، دریافت می¬کنند. در زمینه¬ی تولید فیلم بلند پویانمایی، مشارکت از طریق سرمایه¬گذاری، از شروط اولیه¬ی پذیرش طرح است.
 • بله، در صورت ارائه¬ی طرح مناسب، مانعی در این زمینه وجود ندارد.
 • بله، در صورت ارائه¬ی طرح مناسب، مانعی در این زمینه وجود ندارد.- با این حال در مورد سرمایه¬گذاری، غالبا به صورت مشترک انجام می¬شود.
 • تولید مجموعه¬های پویانمایی تلویزیونی در دستور کار امور سینمایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیست با اینحال حسب شرایط، در صورت ارائه¬ی طرحی فاخر، ممکن است مورد تایید قرار گیرد.
 • در صورتی که سرمایه¬گذاری صرفا از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان صورت گرفته باشد تمامی حقوق مادی و معنوی اثر، متعلق به این سازمان است . در سایر موارد، متناسب با شرایط ذکر شده در قرارداد خواهد بود.
 • در اکثر موارد و خصوصا در مورد پویانمایی¬های کوتاه، این امر در حیطه¬ی اختیارات تهیه-کننده است اما متناسب با شرایط درج شده در قرارداد، می¬تواند تغییر کند.
 • رزومه¬ی کارگردان به همراه طرح¬ پویانمایی در قالب word و یا pdf می¬بایست به دفتر امور سینمایی ارسال شود. پس از بررسی اولیه و تایید، در شورای سینما مطرح و تصمیم¬گیری خواهد شد.
 • کلیه¬ی هنرمندان فعال در حیطه¬ی پویانمایی که سابقه¬ی ساخت حداقل یک اثر را در کارنامه¬ی خود دارند.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت