• در تنظیمات صفحه بعد از انتخاب افزونه و پرس و جو کلید + را بفشارید.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت