شناسه خدمت عنوان خدمت نوع خدمت گردش کار و زمانبندی توافقنامه سطح خدمت سوالات متداول نظرسنجی مراحل بستر ارائه خدمت
سایت پست الکترونیک تلفن

17022265100

امانت کتاب به اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان غیر الکترونیک

021-88967421

17022265101

امداد فرهنگی غیر الکترونیک

021-88951506-123

17022265102

آموزش غیر مستقیم فرهنگی، هنری، ادبی، علمی و دینی در مراکز فرهنگی و هنری کانون الکترونیک

021-88971369

17062266102

برگزاری جشنواره بین المللی پویانمایی تهران الکترونیک

021-88958778

17062266103

برگزاری جشنواره بین المللی قصه گویی الکترونیک

88971363

17062266105

برگزاری جشنواره فیلم کودک برای کودک (قاصدک) غیر الکترونیک

021-88967421

17062266101

برگزاری جشنواره ملی اسباب بازی الکترونیک

021-88729793

17062266100

برگزاری مراسم هفته کودک غیر الکترونیک

021-88971313

17062266104

برگزاری مهرواره ادبی آفرینش(شعر و داستان) کودک و نوجوان الکترونیک

021-88971288

17062266106

برگزاری مهرواره هنرهای تجسمی آفرینش کودک و نوجوان الکترونیک

021-88971288

17062270000

تولید و ارائه سرگرمی های سازنده برای کودکان و نوجوانان ترکیبی

84014-381

17022267000

تولید و انتشار کتاب برای کودکان و نوجوانان ترکیبی

84014-374

17022268101

تولید پویانمایی(انیمیشن) کودکان و نوجوانان الکترونیک

84014-401

17022268102

تولید تئاتر کودکان و نوجوانان الکترونیک

84014-401

17022268100

تولید فیلم(سینمایی، مستند، کوتاه)کودکان و نوجوانان الکترونیک

84014-401

17022268103

تولید موسیقی کودکان و نوجوانان الکترونیک

021-84014-401

17022268104

حمایت از تولید آثار فاخر تئاتر، فیلم و پویانمایی کودک و نوجوان ترکیبی

84014-401

17062269100

حمایت از ایده های برتر ثبت و تولید اسباب بازی ترکیبی

021-88085832

17062269105

صدور تائیدیه فضای فرهنگی یا نمایشگاهی ویژه کودکان و نوجوانان ترکیبی

021-88085832

17062269101

صدور گواهی ثبت طرح اسباب بازی ترکیبی

021-88085832

17062269102

صدور مجوز تولید اسباب بازی ترکیبی

021-88085832

17062269104

صدور مجوز پخش تیزر کودک و نوجوان ترکیبی

021-88085832

17062269103

صدور مجوز واردات اسباب بازی ترکیبی

021-88085832

18052271100

برگزاری دوره های آموزش زبان های خارجی الکترونیک

021-91070008

18052271101

تولید و انتشار محصولات آموزشی زبان های خارجی ترکیبی

021-91070008شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت