• عنوان سوال
  جزییات
 • خیر
 • بله.در هر رشته در این دوسالانه ، اعضا می توانند فقط یک اثر ارسال کنند.
 • بله، یک عضو می تواند در تک تک رشته ها شرکت کنند.
 • خیر .تمامی آثار در واحد هنری مدیریت افرینش های ادبی و هنری، آرشیو خواهد شد.
 • بله جزو تکنیک های ذکر شده در فراخوان می باشد.
 • بله در صورت انتخاب آثار، برلای ارسال به ستاد حتما باید در کوره پخته شود.در غیر این صورت خرد خواهند شد.
 • بله
 • خیر ابتدا داوری خواهد شد و بعد از اعلام اسامی برای شرکت در نمایشگاه، طبق شیوه نامه آثار در ابعاد خواسته شده چاپ خواهد شد.
 • طبق شیوه نامه، پس از داوری در دی ماه اعلام نتیجه خواهد شد.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت

سامانه ی گفتگوی آنلاین