• عنوان سوال
  جزییات
 • مسئولین غرفه های برگزار کننده نمایشگاه حداقل 10 روز قبل از شروع نمایشگاه می بایست لیست اقلام نمایشگاهی را به دبیرخانه شورا یا اداره کل کانون استان ارائه نمایند.
 • کارشناسان شورا یا اداره کل کانون استان مطابق لیست اقلام پذیرفته شده و مورد تائید، در ایام برگزاری نمایشگاه نظارت کرده و در صورت مشاهده تخلف به صورت کتبی موارد لازم را به مسئول غرفه و مدیر برگزار کننده نمایشگاه منعکس می نماید.
 • ندریافت دو صفحه فرم های تقاضای ثبت طرح اسباب بازی از تارنمای شورای نظارت براسباب بازی قسمت ثبت طرح و تکمیل فرمها و ارسال آن به همراه کلیه مدارک درخواستی به دبیرخانه شورا.
 • هزینه صدور تائیدیه فضای فرهنگی و نمایشگاه اسباب بازی، پس از بررسی کارشناسی لیست اسباب بازی ها و غرفه ها محاسبه و اعلام می گردد.
 • - از طریق دستگاه pos مستقر در دبیرخانه شورا - کارت به کارت از طریق دستگاه خودپرداز بانک ملی - از طریق اینترنت بانک بر اساس شماره شبا ( کلیه بانکها ) - از طریق درگاه الکترونیکی در تارنمای شورای نظارت شماره کارت: 6367957012825944 شماره شبا:660100004001032204007151IR شناسه واریز:330032282284000202173229006006
 • نکلیه فضاهای فرهنگی و غرفه های نمایشگاهی فقط مجاز به عرضه اسباب بازی های مورد تائید، طبق لیست اعلام شده می باشند
 • به صورت حضوری به کارشناس صدور مجوز فرهنگی در دبیرخانه شورا یا ادارات کل کانون استانها تحویل داده شود. - ارسال پستی به دبیرخانه شورا یا ادارات کل کانون استانها(جهت اطلاع از آدرس، به تارنمای دبیرخانه شورای نظارت یا کانون استانها مراجعه شود)
 • در صورت ورود اقلام جدید، مدیریت لیست جدید را به همراه مدارک لازم به دبیرخانه شورا یا ادارات کل کانون استانها ارائه و مجوز جدید صادر خواهد شد.
 • کارشناس فرهنگی شورا یا اداره کل کانون استان بازدید دوره ای از اقلام اسباب بازی مورد استفاده در مرکز بعمل آورده و با لیست تائید شده مطابقت می دهد و در صورت مغایرت تخلف محسوب می گردد.
 • اعتبار اسباب بازی های تائید شده در فضای فرهنگی یکسال می باشد و در پایان سال باید نسبت به تمدید آن اقدام گردد.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت

سامانه ی گفتگوی آنلاین