عنوان مزایده تاریخ شروع تاریخ پایان آگهی مزایده اسناد مزایده پیوند سامانه ستاد
فروش یک قطعه زمین مازاد برنیاز به مساحت 4000 مترمربع 1399/6/15 1399/6/29 نمایش منقضی شده منقضی شده
فروش املاک مازاد برنیاز کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان 1399/7/27 1399/8/12 نمایش منقضی شده منقضی شده
مزایده عمومی فروش املاک مازاد برنیاز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 1399/7/27 1399/8/12 نمایش منقضی شده منقضی شده
فراخوان راه اندازی پردیس کودک و نوجوان در محل مرکز آفرینش های فرهنگی هنری کانون 1399/9/9 1399/9/25 نمایش منقضی شده منقضی شده
فروش یک قطعه زمین مازاد برنیاز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 1399/10/14 1399/11/1 نمایش منقضی شده منقضی شده

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت

سامانه ی گفتگوی آنلاین