مشخصات و رزومه مدیران

مشخصات و رزومه مدیران

سلامت اداری

سلامت اداری

قوانین و دستورالعمل ها

قوانین و دستورالعمل ها

انتشار اطلاعات قابل استفاده کسب و کارها

انتشار اطلاعات قابل استفاده کسب و کارها

مناقصه ها و مزایده ها

مناقصه ها و مزایده ها

گزارشات دستگاه

گزارشات دستگاه

انتشار اطلاعات هزینه کرد تفضیلی سالانه دستگاه

انتشار اطلاعات هزینه کرد تفضیلی سالانه دستگاه

انتشار جزئیات مربوط به قراردادها

انتشار جزئیات مربوط به قراردادها

تحلیل نظرات مردمی روی پیش نویس های قوانین و مقررات

تحلیل نظرات مردمی روی پیش نویس های قوانین و مقررات

تفاهم نامه ها و موافقت نامه ها

تفاهم نامه ها و موافقت نامه ها

فرایند استخدام و ارتقاء پست

فرایند استخدام و ارتقاء پست

پژوهش های انجام شده در دستگاه

پژوهش های انجام شده در دستگاه

نشست ها و فراخوان ها

نشست ها و فراخوان ها

استراتژی ها و سیاست ها در حوزه دولت الکترونیک

استراتژی ها و سیاست ها در حوزه دولت الکترونیک

انتشار فهرست مجوزهای اعطایی توسط دستگاه

انتشار فهرست مجوزهای اعطایی توسط دستگاه

فهرست اموال و دارایی ها

فهرست اموال و دارایی ها

سامانه ملی کاتالوگ و مجموعه داده های باز و کاربردی

سامانه ملی کاتالوگ و مجموعه داده های باز و کاربردی

سامانه خدمات دولت به مردم

سامانه خدمات دولت به مردم

راهبردها و روال کانون در حوزه دولت الکترونیک

راهبردها و روال کانون در حوزه دولت الکترونیک

فرم نظرسنجی سایت

فرم نظرسنجی سایت

انتخاب حالت کور رنگی

سرخ کوری سبز کوری آبی کوری سرخ دشوار بینی سبز دشوار بینی آبی دشوار بینی تک رنگ بینی تک رنگ بینی مخروطی

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس:

تغییر نوع موس:

تغییر رنگ ها:

رنگ اصلی:

رنگ دوم:

رنگ سوم:

تماس باما

دسترسی به

میز خدمت الکترونیک

سوالات پرتکرار
شناسنامه خدمات شناسه دار
راهنمایی دریافت خدمات شناسه دار
راهنمای دیجیتال خدمات شناسه دار
بیانیه ها
نظرسنجی و تحلیل نظرسنجی ها
مشارکت و تصمیم گیری های الکترونیک
گزارش ها ،عملکرد و آمار
سامانه ملی رسیدگی به شکایات کانون
سامانه شفافیت
سامانه های کانون
واحد پاسخگویی و پشتیبانی از خدمات
آموزش غیر مستقیم فرهنگی،هنری، علمی و دینی در مراکز فرهنگی و هنری کانون
صدور مجوز پخش تیزر کودک ونوجوان
صدور تاییدیه فضای فرهنگی یا نمایشگاهی ویژه کودکان و نوجوانان
صدور مجوز تولید اسباب بازی
صدور مجوز واردات اسباب بازی
برگزاری نمایشگاه و جشنواره حوزه کودک و نوجوان
login

سامانه ی گفتگوی آنلاین