بسیاری از پژوهشگران حوزه تئاتر کودک و نوجوان معتقدند که «نمایش» میتواند در رشد فکری و خلاقیتهای ذهنی این گروه تأثیر بسزایی داشته باشد. پاسخگویی به نیازهای فکری و روحی کودک و نوجوان از طریق تئاتر ویژه سنی او، مسیر پرورش و رشد قوای فکریاش را به سمتوسوی درست و صحیح هدایت میکند.

نمایش در کانون اگرچه ریشه ای طولانی دارد اما در حوزهی کار با نوجوان، صرفا به نمایش عروسکی و نمایش خلاق محدود بوده است. از همین رو نخستین انجمن هنرهای نمایشی کانون در حوزه نمایش صحنه‌ای، نمایش تئاتر عروسکی، تئاتر خلاق و عروسک‌های غول پیکر با هدف شناخت، رشد و پرورش نوجوانان مستعد و حمایت از تولیدات آنها در سال 98 تاسیس شد. 

 


گالری

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت