درباره ی مهرواره:

سرود و موسیقی فرصت مناسبی است تا در یک همگرایی هنرمندانه شرایط مطلوب هم صدایی و همراهی را تجربه کنیم. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با رویکرد ترویج کار گروهی در میان نوجوانان و تربیت و خلاقیت، این فعالیت را مغتنم شمرده و به سنت پیشینیان، به واسطه سرود و موسیقی به دنبال تعمیق حکمت و معرفت انسانی است.

انتخاب آهنگ و شعرهای مناسب و تلفیق آن به شکل سرودهای فاخر و جذاب می تواند ذائقه شنیداری و دیداری کودکان و نوجوانان را رشد و تغییر دهد و باعث می شود با شناخت کرامت انسانی خود تسلیم شنیدن هر نغمه و آوازی نشودند. نخستین مهرواره سرود که به همت معاونت فرهنگی و مدیریت آفرینش های ادبی و هنری برگزار شد فرصتی کوچک اما مهم است که توانسته است در ترویج هنر سرودخوانی مبتنی بر مبانی هنرورانه و صحیح، گامی مؤثر به شمار آید

اهداف مهرواره:

  •  تقویت روحیه مشارکت، همکاری، نشاط و شادابی در مخاطبان
  •  کشف و پرورش استعداد و شکوفایی خلاقیت
  •  مهرات افزایی و پایدارسازی اعضا

بخش های مهرواره:

  •  سرود نمایش

در این بخش با اولویت و تأکید بر خواندن سرود، لازم است تمام سرودهای اجرا شده همراه با حر کات نمایشی باشند. معیار اصلی در داوری اجرای صحیح سرود است و حرکات نمایشی باید در خرمت سود باشد. آثار این بخش می بایست به صورت زنده، بدون میکس و به دور از هر گونه ویرایش در بخش خواندن سرود ضبط و ارسال شود.

  •  نماهنگ

آثر این بخش می توانند به صورت استودیویی یا زنده ضبط شود و بعد از تصویربرداری و تدوین به صورت یک کلیپ ارائه شوند.

 

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت

سامانه ی گفتگوی آنلاین