عنوان مناقصه تاریخ شروع تاریخ پایان آگهی مناقصه اسناد مناقصه پیوند سامانه ستاد
خرید 4 دستگاه کفی تریلر به طول 70/13 جهت تماشاخانه سیار 1399/3/11 1399/3/17 نمایش منقضی شده منقضی شده
تهیه،خرید، نصب ، اجرا و راه اندازی 4 دستگاه تماشاخانه سیار 1399/3/11 1399/3/17 نمایش منقضی شده منقضی شده
خرید 4 دستگاه تلوزیون شهری به ابعاد 9/32 جهت تماشاخانه سیار مورد نیاز کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان 1399/3/19 1399/4/3 نمایش منقضی شده منقضی شده
تهیه و خرید پکیج 4 دستگاه تماشاخانه سیار کودکان ونوجوانان 1399/4/7 1399/4/21 نمایش منقضی شده منقضی شده
خرید 4 دستگاه تلوزیون شهری به ابعاد 9/32 به همراه متعلقات مربوطه جهت تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان 1399/4/8 1399/4/21 نمایش منقضی شده منقضی شده
انجام خدمات چاپ و صحافی کتب و سایر محصولات مورد نیاز کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان 1399/4/14 1399/4/30 نمایش منقضی شده منقضی شده
تجدیدمناقصه عمومی خرید 4 دستگاه تلوزیون شهری به ابعاد 9/32 به همراه متعلقات مربوطه 1399/5/11 1399/5/25 نمایش منقضی شده منقضی شده
تأمین نیروی انسانی مطابق ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری 1399/11/12 1399/11/27 نمایش منقضی شده منقضی شده
تأمین نیروی انسانی مطابق ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری 1399/11/12 1399/11/27 نمایش منقضی شده منقضی شده
ّرگزاری کلاس های کانون زبان ایران در بستر ادوبی کانکت 1400/11/20 1400/12/7 نمایش منقضی شده منقضی شده
برگزاری کلاس های کانون زبان ایران در بستر بیگ بلوباتن 1400/11/20 1400/12/7 نمایش منقضی شده منقضی شده
برگزاری آزمون آنلاین کانون زبان 1400/11/20 1400/12/7 نمایش منقضی شده منقضی شده
نمونه برداری از اسباب بازی های وارداتی 1401/2/24 1401/3/8 نمایش منقضی شده منقضی شده
انجام خدمات چاپ و صحافی کتب و سایر محصولات مورد نیاز کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان 1401/5/4 1401/5/23 نمایش منقضی شده منقضی شده
انجام کلیه امور بیمه ای مربوط به کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان 1401/9/7 1401/9/16 نمایش منقضی شده منقضی شده
انجام خدمات چاپ و صحافی کتب و سایر محصولات مورد نیاز کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان 1401/9/12 1401/9/26 نمایش منقضی شده منقضی شده

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت

سامانه ی گفتگوی آنلاین