استقبال بچه‌های هرمزگانی از تماشاخانه سیار کانون

حضور تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در استان هرمزگان مورد توجه کودکان هرمزگانی قرار گرفت.

کلمات کلیدی

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت