برگزیدگان بخش نقاشی مهرواره «ستاره‌های بی‌نشان»

بهاره نثاری پوراحمد 
عضو کانون استان تهران و (برگزیده گروه سنی نوباوه) مارینا رسولی عضو کانون استان تهران و (برگزیده گروه سنی نوباوه)
 دلسا نوری عضو استان فارس و (برگزیده گروه سنی نوباوه)
 روژان مرجانی عضو کانون استان گلستان و (برگزیده گروه سنی نوباوه)
 هومن مدیح 
عضو استان خوزستان و (برگزیده گروه سنی نوباوه) باران حیدرزاده عضو کانون استان آذربایجان غربی و (برگزیده گروه سنی نوخوان) آرمیتا غفاری عضو کانون استان آذربایجان شرقی  و (برگزیده گروه سنی نوخوان) یلدا پور رضایی عضو کانون استان خوزستان و (برگزیده گروه سنی نوخوان) پرناز گودرزی عضو کانون استان کرمانشاه و (برگزیده گروه سنی نوخوان) ایلیا قربانی عضو کانون استان مازندران  و برگزیده گروه سنی نوخوان  امیدرضا فلکی‌مقدم عضو کانون  استان مازندران و (برگزیده گروه سنی نونهال)
 کیارش صمیمی‌تبار عضو کانون استان کرمانشاه و (برگزیده گروه سنی نونهال) مهدا خوش منش عضو کانون استان تهران و (برگزیده گروه سنی نونهال) سیدمحمدرضا موسایی عضو کانون استان تهران و (برگزیده گروه سنی نونهال) آرش امرایی عضو کانون استان همدان و (برگزیده گروه سنی نونهال) سونیا اشخاصی عضو کانون استان تهران و برگزیده گروه سنی «نونگاه»  فاطمه خاشعی عضو کانون استان اصفهان و برگزیده گروه سنی «نونگاه»  فاطمه اسکدار عضو کانون استان ایلام و برگزیده گروه سنی «نونگاه»  حسن محمدی عضو کانون استان اردبیل و برگزیده گروه سنی «نوجوان» مینا فرشادعضو کانون استان خراسان‌جنوبی و برگزیده گروه سنی «نوجوان»  مهسا بهزادی عضو کانون استان تهران و برگزیده گروه سنی «نوجوان»
کلمات کلیدی

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت