برگزیدگان بیست‌ویکمین مسابقه و نمایشگاه دوسالانه بین‌المللی نقاشی کودکان کاناگاوا ژاپن

اسرا رهنما 12 ساله از مرکز آباده کانون استان فارس برنده جایزه کاناگاوا ژاپن بهاره پوریوسف 14 ساله از مرکز شماره 2 استان تبریز برنده جایزه کاناگاوا ژاپن فاطمه خادمی 11 ساله از مرکز شماره 2 کانون استان شیراز برنده جایزه کاناگاوا ژاپن هدیه جعفرپور 13 ساله از مرکز شماره 2 کانون استان اردبیل برنده جایزه کاناگاوا ژاپن ایلیا چراغی 11 ساله از مرکز شماره 5 استان کرمانشاه برنده جایزه کاناگاوا ژاپن کیانا قنبرزاده 14 ساله از مرکز جهرم کانون استان فارس برنده جایزه کاناگاوا ژاپن ملیکا ابوالحسنی 12 ساله از مرکز شماره 2 پارس آباد استان اردبیل برنده جایزه کاناگاوا ژاپن نازنین زهرا کوهی 6 ساله از مرکز شماره 4 کانون استان ردبیل برنده جایزه کاناگاوا ژاپن نسا محمودی 11 ساله از مرکز پلدختر کانون استان لرستان برنده جایزه کاناگاوا ژاپن پریا انتظام از مرکز شماره 2 کانون استان همدان برنده جایزه کاناگاوا ژاپن ثنا عبدالله‌زاده 15 ساله از مرکز ماکو کانون استان آذربایجان غربی برنده جایزه کاناگاوا ژاپن فاطمه احسانی 13 ساله از مرکز شماره 2 بروجرد در استان لرستان برنده جایزه کاناگاوا ژاپن زهرا جمشیدی 13 ساله از مرکز شماره 8 کانون پرورش فکری استان کرمانشاه برنده جایزه رئیس بنیاد ژاپن زینب رحیمی 12 ساله از مرکز شماره 2 کانون استان اردبیل برنده جایزه کاناگاوا ژاپن
کلمات کلیدی

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت