برگزیدگان ششمین مهرواره فصلی عکس کانون

_ سمیه نخعی_استان خراسان رضوی(برگزیده) آرزو عزتی-استان کردستان(برگزیده) احمد صاقی-استان خراسان رضوی(برگزیده) استان مرکزی(برگزیده)-فاطمه شاه حسینی اسفندیار ضیایی_استان گیلان(برگزیده)  رضا رحمتی- استان مرکزی(برگزیده) رویا رحمانی-استان کردستان(برگزیده)  زهرا طاقتی احسن-استان همدان(برگزیده) فاطمه حسینی- استان آذربایجان غربی(برگزیده) فاطمه امیدی-استان مرکزی(برگزیده) فائزه قربانی-استان مرکزی(برگزیده) محمد فاضل ارفعی-استان خراسان جنوبی(برگزیده) مهرناز وفاخواه-استان خراسان رضوی(برگزیده) محدثه بشیری زاده-استان هرمزگان(برگزیده) نجوا صباغ ها-استان قزوین(برگزیده) نرگس قاسمی-استان کرمانشاه(برگزیده) مهدی محمدی – استان مرکزی(برگزیده) رزا مصری-استان کردستان(برگزیده)
کلمات کلیدی

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت