معرفی برگزیدگان پنجمین مهرواره فصلی عکس کانون

برگزیدگان پنجمین مهرواره عکس فصلِ زمستان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان معرفی شدند.

مهیا اکبریان از اردبیل برگزیده پنجمین مهرواره عکس فصلِ زمستان کانون
 نسا تهرانی‌مقدم از همدان برگزیده پنجمین مهرواره عکس فصلِ زمستان کانون
 شیوا جمال‌وندی از ایلام برگزیده پنجمین مهرواره عکس فصلِ زمستان کانون
 طاها حسین‌نژاد از آذربایجان غربی برگزیده پنجمین مهرواره عکس فصلِ زمستان کانون
 مریم بیگلو از زنجان برگزیده پنجمین مهرواره عکس فصلِ زمستان کانون
 زینب عزیزی از زنجان برگزیده پنجمین مهرواره عکس فصلِ زمستان کانون
 آزاده آقا میربها از قزوین برگزیده پنجمین مهرواره عکس فصلِ زمستان کانون
 مریم الله‌وردی‌زاده از آذربایجان غربی برگزیده پنجمین مهرواره عکس فصلِ زمستان کانون
 هانیه فاطمی از شهر قدس تهران برگزیده پنجمین مهرواره عکس فصلِ زمستان کانون
 لیلا ناصری از کرمانشاه برگزیده پنجمین مهرواره عکس فصلِ زمستان کانون
 راضیه احمدوند از همدان برگزیده پنجمین مهرواره عکس فصلِ زمستان کانون
 اسما اصغری از کرمانشاه برگزیده پنجمین مهرواره عکس فصلِ زمستان کانون
کلمات کلیدی

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت

سامانه ی گفتگوی آنلاین