نمایشگاه آنلاین نقاشی‌های برگزیده اعضای کانون با موضوع بازی و شادی

آثار برگزیده اعضای مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری در مسابقه‌های بین‌المللی نقاشی، همزمان با هفته ملی کودک در قالب نمایشگاه آنلاین نمایش داده می‌شود.

آنیسا جافری 7 ساله از لرستان خرم آباد
نشان طلا و دیپلم افتخار مسابقه رومانی 2021 آوا فاضلی 7 ساله ماکو آذربایجان غربی
جایزه سوم مسابقه چین 2021 پریا حمیدیان14ساله ازمرکز3 اردبیل 
دیپلم افتخار نشان نقره مسابقه اوورا پرتغال 2021 ایلیا چراغی 11 ساله از مرکز 5 کرمانشاه
جایزه کاناگاوا مسابقه کاناگاوا ژاپن 2021 پارمیس خاجویی 6 ساله از بهبهان خوزستان 
دیپلم افتخار نشان برنز مسابقه نقاشی هیکاری ژاپن 2021 پرناز گودرزی 7 ساله از مرکز 5 کرمانشاه
دیپلم افتخار مسابقه نقاشی هیکاری ژاپن 2020 زینب رحیمی 12 ساله از مرکز 2 اردبیل 
جایزه کاناگاوا مسابقه کاناگاوا ژاپن 2021 شادی حسینی 14 ساله از مشهد خراسان رضوی 
دیپلم افتخار مسابقه هیکاری ژاپن 2021 شاهین امیری6ساله از مرکز40 
تهران دیپلم افتخار مسابقه هیکاری ژاپن 2020 ضحا ربانی 6 ساله از فامنین 
همدان دیپلم افتخار نشان برنز مسابقه هیکاری ژاپن 2021 فاطمه محمدی 10 ساله از قهدریجان اصفهان 
دیپلم افتخار نشان برنز مسابقه هیکاری ژاپن 2020 یسنا عمادی 8 ساله از شیرین سو همدان 
دیپلم افتخار مسابقه هیکاری ژاپن 2021 یکتا دهقان7ساله از اهواز خوزستان 
دیپلم افتخار مسابقه اوورا پرتغال 2021 محمدرضا رضایی 10 ساله 
دیپلم افتخار مسابقه لویی فرانسوا 2020 نازنین بیاتی7 ساله از مرکز3 همدان 
دیپلم افتخار مسابقه پرتغال 2021 نهال دیده بان 9 ساله بهبهان خوزستان 
جایزه اول  مسابقه چین 2021 نیلا سامی8 ساله از همدان 
دیپلم افتخار مسابقه اوورا پرتغال 2021 شکرانه عسگری 8 ساله از بهار همدان 
دیپلم افتخار مسابقه پرتغال 2021 فرشته عبدی 12ساله ازشیرین سو همدان 
نشان طلاو دیپلم افتخار مسابقه رومانی 2021 سوین مبارکی8 ساله از مرکز4 اردبیل 
دیپلم افتخار مسابقه پرتغال 2021 زهرا شمس14 ساله از مرکز ۳ اردبیل 
دیپلم افتخار نشان نقره مسابقه اوورا پرتغال 2021
کلمات کلیدی

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت