نمایشگاه آنلاین نقاشی‌های برگزیده اعضای کانون با موضوع خانواده

آثار برگزیده اعضای مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری در مسابقه‌های بین‌المللی نقاشی، همزمان با هفته ملی کودک در قالب نمایشگاه آنلاین نمایش داده می‌شود.

اسرا رهنما 12 ساله از پارس آباد 2 اردبیل
جایزه کاناگاوا مسابقه کاناگاوا ژاپن 2021 ایلیا چراغی 11 ساله از مرکز 5 کرمانشاه 
جایزه کاناگاوا مسابقه کاناگاوا ژاپن 2021 آیلین قوامی12ساله از مرکز2 اردبیل 
دیپلم افتخار نشان نقره مسابقه اوورا پرتغال 2021 پریا انتظام 10 ساله از همدان 
جایزه کاناگاوا مسابقه کاناگاوا ژاپن 2021 زهرا جمشیدی  13 ساله از مرکز 8 کرمانشاه 
جایزه رئیس بنیاد ژاپن مسابقه کاناگاوا ژاپن 2021 شیدا رضایی 9 ساله از گلپایگان اصفهان
 دیپلم افتخار مسابقه هیکاری ژاپن 2020 کیمیا پور رضایی 9 ساله از بهبهان خوزستان
 جایزه بزرگ و دیپلم افتخار مسابقه رومانی 2021 مبینا خزایی13ساله از مرکز فیروزان همدان 
دیپلم افتخار مسابقه اوورا پرتغال 2021 محمد مهدی عالی9 ساله از پارس آباد اردبیل
 دیپلم افتخار مسابقه اوورا پرتغال 2021 مرضیه شفیعی 15 ساله از بشرویه خراسان جنوبی
دیپلم افتخار نشان طلا مسابقه اوورا پرتغال 2021 ملیکا ابوالحسنی 12ساله از پارس آباد اردبیل 
جایزه کاناگاوا مسابقه کاناگاوا ژاپن 2021 ملیکا ابوالحسنی 13ساله از مرکز2 اردبیل 
دیپلم افتخار نشان نقره مسابقه اوورا پرتغال 2021.jpg مهشید محسن زاده 13ساله از مرکز2 اردبیل 
دیپلم افتخار نشان نقره مسابقه اوورا پرتغال 2021 نازنین بیاتی 7 ساله از همدان
 3دیپلم افتخار نشان نقره مسابقه هیکاری ژاپن 2021 نازنین زهرا کوهی 6 ساله از مرکز 4 اردبیل
 جایزه کاناگاوا مسابقه کاناگاوا ژاپن 2021 نفیسه خدایی 13 ساله از بشرویه خراسان جنوبی 
دیپلم افتخار نشان طلا مسابقه اوورا پرتغال 2021 هدیه جعفرپور 13 ساله از مرکز 2 اردبیل 
جایزه کاناگاوا مسابقه کاناگاوا ژاپن 2021
کلمات کلیدی

انتخاب حالت کور رنگی

سرخ کوری سبز کوری آبی کوری سرخ دشوار بینی سبز دشوار بینی آبی دشوار بینی تک رنگ بینی تک رنگ بینی مخروطی

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس:

تغییر نوع موس:

تغییر رنگ ها:

رنگ اصلی:

رنگ دوم:

رنگ سوم:

تماس باما

دسترسی به

میز خدمت الکترونیک

سوالات پرتکرار
شناسنامه خدمات شناسه دار
راهنمایی دریافت خدمات شناسه دار
راهنمای دیجیتال خدمات شناسه دار
بیانیه ها
نظرسنجی و تحلیل نظرسنجی ها
مشارکت و تصمیم گیری های الکترونیک
گزارش ها ،عملکرد و آمار
سامانه ملی رسیدگی به شکایات کانون
سامانه شفافیت
سامانه های کانون
واحد پاسخگویی و پشتیبانی از خدمات
آموزش غیر مستقیم فرهنگی،هنری، علمی و دینی در مراکز فرهنگی و هنری کانون
صدور مجوز پخش تیزر کودک ونوجوان
صدور تاییدیه فضای فرهنگی یا نمایشگاهی ویژه کودکان و نوجوانان
صدور مجوز تولید اسباب بازی
صدور مجوز واردات اسباب بازی
برگزاری نمایشگاه و جشنواره حوزه کودک و نوجوان
login

سامانه ی گفتگوی آنلاین