نمایشگاه آنلاین نقاشی‌های برگزیده اعضای کانون با موضوع روستا و زندگی عشایری

آثار برگزیده اعضای مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری در مسابقه‌های بین‌المللی نقاشی، همزمان با هفته ملی کودک در قالب نمایشگاه آنلاین نمایش داده می‌شود.

ابوالفضل برزگر14ساله از بشرویه خراسان جنوبی 
دیپلم افتخار  مسابقه اوورا پرتغال 2021 آتنا صفوتی 15ساله از انزلی گیلان 
دیپلم افتخار نشان نقره مسابقه اوورا پرتغال 2021 آی صنم هیوه چی 13ساله از گنبد گلستان
دیپلم افتخار مسابقه اوورا پرتغال 2021 آیه دانش8 ساله از اهواز خوزستان 
دیپلم افتخار مسابقه اوورا پرتغال 2021 بیتا جدی 10ساله از گرمی اردبیل 
نشان طلاو دیپلم افتخار مسابقه رومانی 2021 حدیث مرادی 12ساله از مرکز 1 همدان 
دیپلم افتخار مسابقه اوورا پرتغال 2021 حنانه نصیری 11ساله از مشکین شهر اردبیل 
دیپلم افتخار مسابقه اوورا پرتغال 2021 حنانه نصیری11ساله از مشکین شهر اردبیل
 دیپلم افتخار مسابقه اوورا پرتغال 2021 ریحانه خوبکار 11ساله از مرکز عنبرآباد کرمان
 دیپلم افتخار مسابقه اوورا پرتغال 2021 سارینا ربیع همدانی 13ساله از اهواز خوزستان 
دیپلم افتخار نشان طلا مسابقه اوورا پرتغال 2021 ساناز کریمی 15ساله از مرکز 4 اردبیل 
دیپلم افتخار مسابقه اوورا پرتغال 2021 سویل سرداری 13ساله از مرکز 2 اردبیل 
دیپلم افتخار مسابقه اوورا پرتغال 2021 عسل طوافی 8 ساله از بشرویه خراسان جنوبی 
دیپلم افتخار مسابقه اوورا پرتغال 2021 فاطمه نورا نوری 11ساله از مرکز  8 خراسان رضوی
دیپلم افتخار مسابقه اوورا پرتغال 2021 فریماه ناظری 12ساله از قروه درگزین همدان 
دیپلم افتخار مسابقه اوورا پرتغال 2021 گلبرگ گلناریان 8 ساله از اهواز خوزستان 
دیپلم افتخار نشان نقره مسابقه اوورا پرتغال 2021 مائده تقی زاده 13ساله از گنبد گلستان 
دیپلم افتخار نشان نقره مسابقه اوورا پرتغال 2021 مرضیه شفیعی 15 ساله از بشرویه خراسان جنوبی 
دیپلم افتخار نشان طلا مسابقه اوورا پرتغال 2021 معصومه رستمی 12ساله از گرمی اردبیل 
دیپلم افتخار نشان نقره مسابقه اوورا پرتغال 2021 مه تا سرکوئی 14ساله دزفول خوزستان
جایزه سوم مسابقه چین 2021 مهسا مهدی زاده 16ساله از گرمی اردبیل 
دیپلم افتخار مسابقه اوورا پرتغال 2021 مهلا جاودانی 15ساله از مشهد خراسان رضوی 
دیپلم افتخار مسابقه اوورا پرتغال 2021 مینا فرشاد 8 ساله از بشرویه خراسان جنوبی 
دیپلم افتخار نشان نقره مسابقه اوورا پرتغال 2021 نازنین قاسمی 12ساله از مرکز 1 همدان 
دیپلم افتخار مسابقه اوورا پرتغال 2021 نگین شیردل 15ساله از مرکز 4 اردبیل 
دیپلم افتخار مسابقه اوورا پرتعال 2021 نیروا نا روستایی 10ساله از اهواز خوزستان 
نشان طلا و دیپلم افتخار مسابقه رومانی 2021 ونوس گلناریان 9 ساله از اهواز خوزستان 
دیپلم افتخار مسابقه اوورا پرتغال 2021 یکتا حیدری 10ساله از اهواز خوزستان 
دیپلم افتخار نشان نقره مسابقه اوورا پرتغال 2021 نسا محمودی 11ساله از پلدختر لرستان
جایزه کاناگاوا مسابقه کاناگاوا ژاپن 2021
کلمات کلیدی

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت