کودکان ایرانی از مسابقه نقاشی«جی کیو ای» ژاپن جایزه گرفتند

اعضای مراکز فرهنگی‌هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در بیست‌ویکمین مسابقه بین‌المللی نقاشی محیط زیست «جی کیو ای» کشور ژاپن برگزیده شدند.

«مائده طاهری» 12 ساله عضو کانون گلپایگان اصفهان برنده جایزه اول بخش بین‌الملل مسابقه نقاشی «جی کیو ای» «آیلین علیزاده» ۱۲ ساله عضو کانون جهرم فارس جایزه اول بخش بین‌الملل مسابقه نقاشی «جی کیو ای» «مهرسا محمدحسنی» 9 ساله از کانون رودسر گیلان برنده دیپلم افتخار مسابقه بین‌المللی نقاشی «جی کیو ای» ژاپن «الهه ستوده‌» عضو 10 ساله مرکز فرهنگی‌هنری کانون جهرم در استان فارس برنده دیپلم افتخار بخش بین‌الملل مسابقه «جی کیو ای» ژاپن «نیلوفر افشاری» 15 ساله از پیرانشهر آذربایجان غربی برنده دیپلم افتخار بخش بین‌الملل مسابقه «جی کیو ای» ژاپن «نیروانا روستایی» 10 ساله از اهواز برنده دیپلم افتخار بخش بین‌الملل مسابقه «جی کیو ای» ژاپن «پانیسا ممتازیان» 7 ساله عضو کانون اهواز خوزستان برنده جایزه ویژه‌ی هیات داوران مسابقه «جی کیو ای» ژاپن «محمد مانی ربیعی» 11 ساله از تهران  برنده جایزه ویژه و دیپلم افتخار مسابقه «جی کیو ای» ژاپن
کلمات کلیدی

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت