در دنیای امروز عکاسی فراتر از یک ژانر هنری شناخته می‌شود و به عنوان یکی از تاثیرگذارترین ابزارهای ارتباطی به حساب میآید که نقش مهمی در معرفی و تصویرسازی از وقایع و رویدادها، دستاوردها و حتی شکلدهی به سبک زندگی و الگوسازی آن دارد. گسترش امکان استفاده از عکس با فراگیرشدن گوشیهای دوربیندار، پدیدهای جدید در هنر عکاسی ایجاد کرده که باتوجه به اثرگذاری این ابزار در شبکههای اجتماعی، آموزش صحیح عکاسی اعم از آموزشهای تخصصی و فنی و آموزشهای فرهنگی خوب دیدن و خوب عکس گرفتن را ضروری می‌کند.

‌بر این اساس، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به منظور کشف و پرورش استعدادهای عکاسی، با استفاده از نظرات اساتید فن، اقدام به تشکیل انجمن عکاسان نوجوان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کرده است. تشکلی عضو محور، متشکل از اعضا نوجوان و اعضاء ارشد علاقمند مراکز فرهنگی هنری که تحت سیستم آموزشی منظم و هدفمند قرار گرفته و با نگاهی خلاق و جستجوگر به کسب مهارت عکاسی می‌پردازند.

 


گالری

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت