توجه !

فقط شکایات قابلیت پیگیری و پاسخگویی بعد از ثبت را دارد. اطلاعات مندرج در این سامانه نزد اداره کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات محرمانه باقی خواهد ماند.گام شماره 1
گام شماره 2
گام شماره 3
ReCaptcha

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت

سامانه ی گفتگوی آنلاین