کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با هدف کمک به ارتقای کیفیت آثار و معرفی کتاب های مناسب مخاطبان کودک و نوجوان و حمایت از پدیدآورندگان این حوزه، با نگاه به ارزش های اسلامی، ایرانی و بومی به کتاب های برگزیده ی ماه  و سال جایزه اهدا می کند. این جوایز شامل مرغک سیمین(کتاب های برگزیده ی ماه) و مرغک زرین ( کتاب های برگزیده ی سال) است که با انتخاب هیأت داوران به پدیدآورندگان و ناشران اهدا می شود. جایزه ی مرغک سیمین، در هر ماه، فقط به یک نویسنده یا شاعر یا مترجم و در هر فصل به یک ناشر تعلق می گیرد که در پایان هر فصل اهدا می‌شود.
جایزه ی کتاب ماه شامل: نشان مرغک سیمین، تندیس، لوح و جایزه ی نقدی و جایزه ی کتاب سال شامل: نشان مرغک زرین، تندیس، لوح تقدیر و جایزه‌ی نقدی است.
کتاب هایی که موفق به دریافت مرغک سیمین و مرغک زرین شده اند، در فهرست خرید مراکز فرهنگی هنری کانون قرار می گیرند و در هر فصل به صورت فهرست کتاب های مناسب اعلام می شوند. 
بر این اساس دبیرخانه ی جایزه ی کتاب از پدیدآورندگان و ناشران حوزه ی کودک و نوجوان دعوت می کند مطابق آیین نامه ی جایزه ی مرغک، کتاب های خود را به دبیرخانه ارسال کنند.
آشنایی با جایزه ی کتاب ماه و سال کانون:
جایزه: نشان مرغک، لوح تقدیر، جایزه ی نقدی و امتیاز خرید کتاب برای کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
اهداف
1- کمک در جهت ارتقای کیفیت کتاب‌های  کودک و نوجوان
2- حمایت از شاعران، نویسندگان، مترجمان، تصویرگران و ناشران
3- شناسایی و رتبه بندی آثار ارزشمند و معرفی آن به مخاطبان
4- جلب توجه عمومی به موضوع کتاب و کتابخوانی

 

 

 احیای جایزه‌ی کتاب کانون نشانه‌ی توجه جدی به این حوزه است
دبیر جایزه کتاب ماه و سال کودک و نوجوان:

احیای جایزه‌ی کتاب کانون نشانه‌ی توجه جدی به این حوزه است

دبیر جایزه‌ی کتاب ماه و سال کودک و نوجوان کانون در آیین اهدای جوایز به برگزیدگان فصل زمستان، احیای جشنواره‌ی باسابقه‌ی کتاب کودک و نوجوان کانون، از سوی مدیران کانون در قالب جایزه‌ی کتاب ماه و سال را نشانه‌ی توجه جدی به این حوزه عنوان کرد.

شعر نوجوان باید به آرزوها و دغدغه‌های نوجوانی بپردازد
برگزیده مرغک سیمین کانون:

شعر نوجوان باید به آرزوها و دغدغه‌های نوجوانی بپردازد

برگزیده جایزه کتاب ماه کانون معتقد است: اگر مسایلی مانند دغدغه‌های سنین نوجوانی، آرزوها، خیال‌ها و یا ذهنیتی که او نسبت به موضوع‌های مختلف دارد در شعر نوجوان باشد، می‌تواند با اثر ارتباط برقرار کند.

زبان داستان، بهترین راه حل برای ساده بیان کردن موضوع‌های پیچیده
برگزیده جایزه‌ی‌ کتاب ماه و سال کانون بیان کرد؛

زبان داستان، بهترین راه حل برای ساده بیان کردن موضوع‌های پیچیده

برگزیده جایزه‌ی‌ کتاب ماه و سال کودک و نوجوان کانون پرورش فکری گفت: اگر مسایل سنگین و سخت را در یک داستان به‌خوبی جای دهیم و بتوانیم به نحو غیرمستقیم برای بچه‌ها بیان کنیم، بی‌شک درک موضوع برای آن‌ها آسان‌تر خواهد شد و جذب موضوع می‌شوند.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت