درخشش کودکان ایرانی در مسابقه نقاشی اوورا کشور پرتغال (بخش اول)

در بیست‌ودومین مسابقه بین‌المللی نقاشی اوورا کشور پرتغال، ۸۷ نفر از اعضای مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری موفق به کسب جایزه شدند.

ابوالفضل برزگر ۱۴ ساله از بشرویه خراسان جنوبی
دیپلم افتخار علی راد ناظمی ۶ ساله از مرکز ۴۱ تهران
دیپلم افتخار نشان نقره امیرعلی سماواتی 7 ساله از اهواز خوزستان
دیپلم افتخار امیرعلی شفیعی 9 ساله از بشرویه خراسان جنوبی
دیپلم افتخار امیرعرفان خرقانی ۱۰ ساله از کبودر آهنگ همدان
دیپلم افتخار امیر محمد عبدلی ۱۲ ساله از ارومیه آذربایجان غربی 
دیپلم افتخار آرسین دنیا طلب 5 ساله 
دیپلم افتخار عسل طوافی ۸ ساله از بشرویه خراسان جنوبی 
دیپلم افتخار اسرا بدلی ۱۲ ساله از مشکین شهر اردبیل 
دیپلم افتخار آتنا صفوتی ۱۵ ساله از انزلی گیلان 
دیپلم افتخار نشان نقره آترین افشاری ۷ ساله از مرکز ۱ نهاوند همدان 
دیپلم افتخار نشان نقره آویسا نظمی ۸ ساله از مرکز ۲ اردبیل 
دیپلم افتخار آویسا نظمی ۸ ساله از مرکز ۲ اردبیل 
دیپلم افتخار آیه دانش ۸ ساله از اهواز خوزستان 
دیپلم افتخار آیلین قوامی ۱۲ ساله از مرکز ۲ اردبیل 
دیپلم افتخار نشان نقره ای صنم هیوه چی ۱3 ساله از گنبد گلستان 
دیپلم افتخار دلسا نوری ۵ ساله از لارستان فارس 
دیپلم افتخار النا امید ۱۳ ساله از مرکز 1 اردبیل 
دیپلم افتخار نشان نقره فریده سارانی ۸ ساله از دلند گلستان 
دیپلم افتخار فریماه ناظری ۱۲ ساله از قروه درگزین همدان 
دیپلم افتخار فاطمه دریا دل ۱۱ ساله از مریانج همدان 
دیپلم افتخار فاطمه خاشعی ۱۵ ساله از زرین شهر اصفهان 
دیپلم افتخار فاطمه نورا نوری ۱۱ ساله از مرکز ۸ خراسان رضوی 
دیپلم افتخار فرقان قلی لو ۱۲ ساله از خوی آذربایجان غربی 
دیپلم افتخار گلبرگ گلناریان 8 ساله از اهواز خوزستان 
دیپلم افتخار نشان نقره حدیث مرادی ۱۲ ساله از مرکز ۱ همدان 
دیپلم افتخار حدیثه قلی وند ۱۵ ساله از مرکز 3 اردبیل 
دیپلم افتخار حنانه نصیری ۱۱ ساله از مشکین شهر اردبیل 
دیپلم افتخار هلیا عسگری ۱۲ ساله از مرکز ۱ همدان  
دیپلم افتخار کیان تولا 8 ساله از اهواز خوزستان 
دیپلم افتخار کیمیا پوررضایی ۱۰ ساله از بهبهان خوزستان 
دیپلم افتخار مائده تقی زاده ۱۳ ساله از گنبد گلستان 
دیپلم افتخار نشان نقره مهلا جاودانی ۱۵ ساله از مشهد خراسان رضوی 
دیپلم افتخار مهسا مهدی زاده ۱۶ ساله از گرمی اردبیل 
دیپلم افتخار مهشید محسن زاده ۱۳ ساله از مرکز ۲ اردبیل 
دیپلم افتخار نشان نقره ماریه مدنی ۱۲ ساله از خمین استان مرکزی 
دیپلم افتخار مریم عبدی ۱۵ ساله از مرکز 1 همدان 
دیپلم افتخار نشان نقره مرضیه شفیعی 15 ساله از بشرویه خراسان جنوبی 
دیپلم افتخار نشان طلا معصومه رستمی ۱۲ ساله از گرمی اردبیل 
دیپلم افتخار نشان نقره ملیکا ابوالحسنی 13 ساله از مرکز ۲ اردبیل 
دیپلم افتخار نشان نقره ملیکا مبارکی ۱۲ ساله از مرکز ۴ اردبیل 
دیپلم افتخار نشان نقره مینا فرشاد ۸ ساله از بشرویه خراسان جنوبی 
دیپلم افتخار نشان نقره مبینا خزایی ۱۳ ساله از مرکز فیروزان همدان 
دیپلم افتخار محمد بهمنی ۹ ساله از شیرین سو همدان 
دیپلم افتخار
کلمات کلیدی

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت