در این بخش امکان ثبت نام در دوره های حضوری مرکز آفرینش های فرهنگی و هنری کانون وجود دارد.

در صورت داشتن هرگونه سوال با شماره های  (88971366) / (88971364) تماس حاصل فرمایید.

آدرس مرکز : تهران - خیابان فاطمی - خیابان حجاب - مرکز  آفرینش های فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

 

 

 

 

سفال تکمیلی،نوباوه،مداحی،سه شنبه ساعت9:30 تا 10:45پاییز 1401،حضوری
0%
تخفیف
ظرفیت 9
280000تومان 280000تومان
خوشنویسی مقدماتی،نوخوان نو نهال،خدایی،پنجشنبه ساعت 11:30تا 13، پاییز 1401(حضوری)
0%
تخفیف
ظرفیت 9
280000تومان 280000تومان
سفال با چرخ مقدماتی، نونهال و نونگاه (ویژۀدختران)، شیرازی نیا، پنجشنبه ساعت 9:30 تا 11، پاییز 1401 (حضوری)
0%
تخفیف
ظرفیت 3
280000تومان 280000تومان
نقاشی تکمیلی،نوباوه،بهمنش،چهارشنبه ساعت 11:30تا 12:45،پاییز1401 (حضوری)
0%
تخفیف
ظرفیت 7
280000تومان 280000تومان
فن بیان مقدماتی،نوخوان،مسرور،شنبه ساعت 14 تا 15:30،پاییز1401،حضوری
0%
تخفیف
ظرفیت 10
350000تومان 350000تومان
خوانش متون مقدماتی،نونگاه(ویژه دختران)،دهلوی،شنبه ساعت 16تا 17، پاییز1401،حضوری
0%
تخفیف
داستان نویسی تکمیلی، نونهال و نونگاه، تنهایی، پنج‌شنبه ساعت ۱۱ تا ۱۲:۱۵، پاییز 1401 (حضوری)
0%
تخفیف
شطرنج آمادگی1،نوباوه،کریمی،پنجشنبه 11:30 تا 13،پاییز 1401(حضوری)
0%
تخفیف
ظرفیت 3
350000تومان 350000تومان
نقاشی تکمیلی،نوباوه،مداحی، سه شنبه ساعت 14تا 15:15،پاییز1401 (حضوری)
0%
تخفیف
ظرفیت 9
280000تومان 280000تومان
شعر و قصه مقدماتی، نوباوه، تنهایی، دوشنبه ساعت 14:45 تا 15:45، پاییز 1401 (حضوری)
0%
تخفیف
ظرفیت 6
280000تومان 280000تومان
ایده و ساخت مقدماتی،نوباوه،هاشمی،سه شنبه 11:30 تا 12:45،پاییز 1401،حضوری
0%
تخفیف
ظرفیت 8
350000تومان 350000تومان
تئاتر و بازیگری، نوخوان، تکمیلی، مسرور،  پنجشنبه ساعت 9:30 تا 10:45، پاییز 1401 (حضوری)
0%
تخفیف
نمایش خلاق تکمیلی،نوخوان،مقیمی،پنجشنبه ساعت 13:15 تا 14:30،پاییز 1401(حضوری)
0%
تخفیف
ظرفیت 9
280000تومان 280000تومان
کلاژ مقدماتی، نوباوه، صالحی، سه شنبه ساعت 9:30 تا 10:45، پاییز 1401، حضوری
0%
تخفیف
ظرفیت 7
280000تومان 280000تومان
سفال مقدماتی،نوباوه،غنی،دوشنبه ساعت09:30 تا 10:45،پاییز 1401(حضوری)
0%
تخفیف
ظرفیت 6
280000تومان 280000تومان
نقاشی مقدماتی،نوباوه،محققی،سه شنبه9:30 تا 10:45،پاییز 1401،حضوری
0%
تخفیف
ظرفیت 6
280000تومان 280000تومان
شطرنج آمادگی1، نوخوان، کریمی، پنجشنبه ساعت 9:30تا 11، پاییز 1401 (حضوری)
0%
تخفیف
ظرفیت 7
350000تومان 350000تومان
سفال چرخ،مقدماتی،نونهال و نونگاه(ویژه پسران)،شیرازی نیا،پنجشنبه ساعت 14 تا 15:30،پاییز 1401(حضوری)
0%
تخفیف
سفال با دست تکمیلی،نوباوه،شیرازی نیا،پنجشنبه ساعت 11:30تا 13،پاییز 1401(حضوری)
0%
تخفیف
ظرفیت 7
280000تومان 280000تومان
نمایش خلاق پیشرفته،نوباوه،مقیمی،پنجشنبه ساعت 14:30 تا 15:30،پاییز1401(حضوری)
0%
تخفیف
ظرفیت 9
280000تومان 280000تومان
سفال مقدماتی،نوباوه،طلایی،شنبه ساعت14 تا 15:15،پاییز1401،حضوری
0%
تخفیف
ظرفیت 8
280000تومان 280000تومان
شطرنج نوآموز،نوخوان،کریمی،پنجشنبه ساعت 14 تا 15:30،پاییز 1401(حضوری)
0%
تخفیف
ظرفیت 9
350000تومان 350000تومان
نمایش خلاق تکمیلی،نوباوه،نوشهری، یکشنبه ساعت 9:30 تا 10:30،پاییز1401(حضوری)
0%
تخفیف
ظرفیت 8
280000تومان 280000تومان
رباتیک تکمیلی،نوخوان،محبی،شنبه ساعت 15:30 تا 16:45،پاییز 1401،حضوری
0%
تخفیف
ظرفیت 10
350000تومان 350000تومان
شطرنج نوآموز، نوباوه، سرمستی، چهارشنبه، ساعت 14تا 15:15، پاییز1401، حضوری
0%
تخفیف
ظرفیت 7
350000تومان 350000تومان
نقاشی پیشرفته،نوخوان و نونهال،نوربخش،چهارشنبه ساعت14تا 15:30،پاییز1401،حضوری
0%
تخفیف
ظرفیت 4
280000تومان 280000تومان
نقاشی مقدماتی،نوباوه،بهمنش،چهارشنبه ساعت9:30تا 11:45،پاییز 1401،حضوری
0%
تخفیف
ظرفیت 5
280000تومان 280000تومان
سفال مقدماتی نوباوه،مداحی،سه شنبه ساعت11:30 تا 12:45، پاییز1401،حضوری
0%
تخفیف
ظرفیت 5
280000تومان 280000تومان
شطرنج نوآموز،نوباوه،حشمتیان،یکشنبه ساعت 9:30 تا 10:45، پاییز1401،حضوری
0%
تخفیف
ظرفیت 8
350000تومان 350000تومان
تئاتر و بازیگری پیشرفته،نوخوان،مسرور،پنجشنبه ساعت 10:45 تا 12،پاییز 1401(حضوری)
0%
تخفیف
ظرفیت 9
480000تومان 480000تومان
تئاتر و بازیگری مقدماتی،نوخوان و نونهال،مسرور،شنبه ساعت 16 تا 17:30،پاییز  1401حضوری
0%
تخفیف
ظرفیت 9
480000تومان 480000تومان
نقاشی مقدماتی،نوباوه،محققی،چهارشنبه ساعت9:30تا 11،پاییز 1401،حضوری
0%
تخفیف
ظرفیت 9
280000تومان 280000تومان
نقاشی مقدماتی،نوباوه،غنی،دوشنبه11:30تا12:45،پاییز 1401،حضوری
0%
تخفیف
ظرفیت 3
280000تومان 280000تومان
رباتیک تکمیلی،نوخوان،شمس خرد،پنجشنبه ساعت 11:30 تا 13،پاییز 1401(حضوری)
0%
تخفیف
ظرفیت 8
350000تومان 350000تومان
سفال با چرخ تکمیلی،نونهال و نونگاه دختران،حسن پور،چهارشنبه 16تا 17:30،پاییز 1401،حضوری
0%
تخفیف
ظرفیت 6
280000تومان 280000تومان
رباتیک مقدماتی،نوباو،شمس خرد،سه شنبه ساعت:14:00 تا :15:30،پاییز 1401،حضوری
0%
تخفیف
ظرفیت 4
300000تومان 300000تومان
شعر و قصه مقدماتی، نوباوه، تنهایی، سه‌شنبه ساعت 14:45 تا 15:45، پاییز 1401 (حضوری)
0%
تخفیف
ظرفیت 8
280000تومان 280000تومان
نقاشی مقدماتی،نوخوان،صالحی،سه شنبه ساعت 14تا15:30،پاییز 1401،حضوری
0%
تخفیف
ظرفیت 9
280000تومان 280000تومان
رباتیک مقدماتی،نوخوان،شمسی خرد،پنجشنبه ساعت 9:30 تا 11،پاییز 1401(حضوری)
0%
تخفیف
ظرفیت 9
300000تومان 300000تومان
شعروقصه مقدماتی،نوباوه،تنهائی،سه شنبه ساعت 16 تا 17،پاییز 1401،حضوری
0%
تخفیف
ظرفیت 5
280000تومان 280000تومان
خوشنویسی تکمیلی،نوخوان،خدایی،پنجشنبه ساعت 9:30 تا 11،پاییز 1401(حضوری)
0%
تخفیف
ظرفیت 8
280000تومان 280000تومان
نقاشی تکمیلی،نوخوان،مطلبی زاده،پنجشنبه ساعت 9:30 تا 11،پاییز 1401(حضوری)
0%
تخفیف
ظرفیت 8
280000تومان 280000تومان
نمایش خلاق مقدماتی،نوباوه،نوشهری،یکشنبه ساعت 11:30 تا 12:305،پاییز1401(حضوری)
0%
تخفیف
ظرفیت 1
280000تومان 280000تومان
نقاشی مقدماتی، نوباوه، محققی، چهارشنبه 11:30 تا 12:45، پاییز  1401، حضوری
0%
تخفیف
ظرفیت 8
280000تومان 280000تومان
کلاژ مقدماتی،نوباوه،امینی،دوشنبه ساعت 11:30 تا 13، پاییز 1401،حضوری
0%
تخفیف
ظرفیت 6
280000تومان 280000تومان
رباتیک تکمیلی،نوباوه،شمس خرد،پنجشنبه ساعت 14 تا 15:30،پاییز 1401(حضوری)
0%
تخفیف
ظرفیت 7
300000تومان 300000تومان
نمایش خلاق تکمیلی،نوباوه،ندیمی،پنجشنبه ساعت 11 تا 12،پاییز1401(حضوری)
0%
تخفیف
ظرفیت 2
280000تومان 280000تومان
نقاشی تکمیلی ،نو باوه، محققی،دو شنبه ساعت11:30تا 13،پاییز1401،حضوری
0%
تخفیف
ظرفیت 9
280000تومان 280000تومان
نمایش خلاق مقدماتی، نوخوان، تکمیلی، مقیمی، پنجشنبه ساعت 12 تا 13:15، پاییز 1401 (حضوری)
0%
تخفیف
ظرفیت 8
280000تومان 280000تومان
کلاژ مقدماتی،نوباوه،امینی،چهارشنبه ساعت 9:30 تا10:45،پاییز 1401،حضوری
0%
تخفیف
ظرفیت 7
280000تومان 280000تومان
فن بیان تکمیلی،نوخوان،مسرور،پنجشنبه ساعت 14:15 تا 15:30،پاییز 1401(حضوری)
0%
تخفیف
ظرفیت 5
300000تومان 300000تومان
نقاشی پیشرفته،نوباوه،صالحی،سه شنبه ساعت16تا 17:15،پاییز1401(حضوری)
0%
تخفیف
ظرفیت 5
280000تومان 280000تومان
نقاشی تکمیلی،نوباوه،امینی،دوشنبه ساعت16تا 17:15،پاییز1401،حضوری
0%
تخفیف
ظرفیت 2
280000تومان 280000تومان
نمایش خلاق،تکمیلی،نوخوان،ندیمی،پنجشنبه ساعت 13:15 تا 14:30،پاییز 1401(حضوری)
0%
تخفیف
ظرفیت 8
280000تومان 280000تومان
نقاشی مقدماتی،نوباوه،صالحی،سه شنبه11:30تا12:45،پاییز1401،حضوری
0%
تخفیف
ظرفیت 6
280000تومان 280000تومان
هوا فضا تکمیلی،نوخوان،محبی،شنبه ساعت14 تا 15:15 ،پاییز 1401،حضوری
0%
تخفیف
ظرفیت 10
350000تومان 350000تومان
نقاشی تکمیلی،نوخوان و نونهال،نوربخش،چهارشنبه ساعت16تا 17:30،پاییز 1401،حضوری
0%
تخفیف
ظرفیت 6
280000تومان 280000تومان
شطرنج آمادگی1،نوباوه،حشمتیان،یکشنبه ،ساعت 11:30تا 12:45،پاییز1401،حضوری
0%
تخفیف
ظرفیت 10
350000تومان 350000تومان
نوشتن خلاق مقدماتی، نوخوان ،دهلوی، یکشنبه ساعت 14:30 تا 15:30، پاییز1401، حضوری
0%
تخفیف
ظرفیت 10
280000تومان 280000تومان
شطرنج آمادگی1، نوخوان، سرمستی، چهارشنبه، ساعت 16:00تا 17:15، پاییز1401، حضوری
0%
تخفیف
ظرفیت 10
350000تومان 350000تومان
شطرنج نوآموز،نوباوه،سرمستی،چهارشنبه ساعت 11:30 تا 12:45،پاییز1401،حضوری
0%
تخفیف
ظرفیت 10
350000تومان 350000تومان
سفال با چرخ تکمیلی،نونهال ونونگاه پسران،حسن پور،چهارشنبه 14تا 15:30،پاییز 1401،حضوری
0%
تخفیف
ظرفیت 7
280000تومان 280000تومان
کاردستی خلاق تکمیلی،نوخوان،محققی،دوشنبه،ساعت 14 تا 15:30،حضوری
0%
تخفیف
ظرفیت 10
280000تومان 280000تومان
رباتیک تکمیلی،نوخوان،شمس خرد،سه شنبه ساعت 16 تا 17:30،پاییز 1401،حضوری
0%
تخفیف
ظرفیت 10
350000تومان 350000تومان
نقاشی مقدماتی،نوخوان،امینی،چهارشنبه ساعت14تا 15:30،پاییز 1401،حضوری
0%
تخفیف
ظرفیت 10
280000تومان 280000تومان
نقاشی تکمیلی،نونهال و نونگاه،محققی، چهارشنبه ساعت16تا 17:30،پاییز 1401،حضوری
0%
تخفیف
ظرفیت 10
280000تومان 280000تومان
نقاشی پیشرفته،نوباوه،بهمنش،چهارشنبه ساعت16تا 17:15،پاییز1401،حضوری
0%
تخفیف
ظرفیت 10
280000تومان 280000تومان
فن بیان تکمیلی،نوخوان و نونهال،مسرور،دوشنبه ساعت 14 تا 15:30،پاییز 1401،حضوری
0%
تخفیف
ظرفیت 10
350000تومان 350000تومان
طراحی تکمیلی،نونهال و نونگاه(ویژه پسران)،غنی،پنجشنبه  ساعت 9:30 تا 11،پاییز1401(حضوری)
0%
تخفیف
نقاشی مقدماتی،نوخوان،مطلبی زاده،پنجشنبه ساعت 11:30تا 13،پاییز 1401(حضوری)
0%
تخفیف
ظرفیت 10
280000تومان 280000تومان
خوشنویسی تکمیلی،نوخوان و نونهال،حسینی،دو شنبه ساعت 16 تا 17:30، پاییز1401،حضوری
0%
تخفیف
ظرفیت 10
280000تومان 280000تومان
نمایش خلاق پیشرفته،نوباوه،ندیمی،پنجشنبه ساعت 9:30 تا 10:30، پاییز 1401 (حضوری)
0%
تخفیف
ظرفیت 10
280000تومان 280000تومان
نقاشی تکمیلی،نوباوه،امینی،چهارشنبه ساعت11:30تا 12:45،پاییز1401،حضوری
0%
تخفیف
ظرفیت 10
280000تومان 280000تومان
نقاشی پیشرفته،نوخوان،امینی،چهارشنبه ساعت16تا 17:30،پاییز1401،حضوری
0%
تخفیف
ظرفیت 10
280000تومان 280000تومان
نقاشی تکمیلی، نوباوه، حمیدی، شنبه ساعت 14تا 15:15، پاییز 1401 (حضوری)
0%
تخفیف
ظرفیت 12
280000تومان 280000تومان
ایده و ساخت مقدماتی،نوخوان،هاشمی،سه شنبه 14تا 15:30،پاییز 1401،حضوری
0%
تخفیف
ظرفیت 10
350000تومان 350000تومان
خوشنویسی تکمیلی،نونهال و نونگاه،خدایی،پنجشنبه ساعت 14 تا 15:30،پاییز 1401(حضوری)
0%
تخفیف
ظرفیت 10
280000تومان 280000تومان
سفال پیشرفته،نوباوه،طلایی،شنبه ساعت16 تا 17:15،پاییز1401،حضوری
0%
تخفیف
ظرفیت 12
280000تومان 280000تومان
خوشنویسی تحریری مقدماتی،نوخوان،حسینی،دوشنبه ساعت 14 تا 15:30، پاییز1401،حضوری
0%
تخفیف
ظرفیت 10
280000تومان 280000تومان
نقاشی تکمیلی،نوخوان،امینی،دوشنبه ساعت14تا 15:30،پاییز1401،حضوری
0%
تخفیف
ظرفیت 10
280000تومان 280000تومان
نقاشی پیشرفته،نوخوان،بهمنش،چهارشنبه ساعت 14تا 15:30،پاییز1401 (حضوری)
0%
تخفیف
ظرفیت 10
280000تومان 280000تومان
خوشنویسی تحریری مقدماتی،نوخوان،دهلوی،شنبه ساعت 14 تا 15:15، پاییز1401،حضوری
0%
تخفیف
ظرفیت 10
280000تومان 280000تومان
ایده و ساخت تکمیلی،نوخوان،هاشمی،سه شنبه 16 تا 17:30 ،پاییز1401،حضوری
0%
تخفیف
ظرفیت 10
350000تومان 350000تومان
اریگامی تکمیلی،نوخوان،کریمی زاد،پنجشنبه ساعت 11:30تا 13،پاییز 1401(حضوری)
0%
تخفیف
ظرفیت 10
280000تومان 280000تومان
سفال تکمیلی،نوباوه،حسن پور،چهارشنبه ساعت11:30 تا 12:45،پاییز1401،حضوری
0%
تخفیف
ظرفیت 10
280000تومان 280000تومان
شعر و قصه تکمیلی، نوباوه، تنهایی، دوشنبه ساعت 16:00 تا 17:00، پاییز 1401 (حضوری)
0%
تخفیف
ظرفیت 10
280000تومان 280000تومان
اریگامی تکمیلی،نوباوه،کریمی زاد،پنجشنبه ساعت 14 تا 15:30،پاییز 1401(حضوری)
0%
تخفیف
ظرفیت 10
280000تومان 280000تومان
نقاشی پیشرفته، نوباوه، حمیدی، شنبه ساعت 16تا 17:15، پاییز1401(حضوری)
0%
تخفیف
ظرفیت 12
280000تومان 280000تومان
نقاشی تکمیلی، نوخوان، محققی، چهارشنبه ساعت 14تا 15:30، پاییز1401، حضوری
0%
تخفیف
ظرفیت 10
280000تومان 280000تومان

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت