زمان ثبت نام کارگاه های بهار 1402 به اتمام رسیده است.

ساخت‌ عروسک‌های نمایشی
0%
تخفیف
بهناز مهدی خواه
ظرفیت نامحدود
18000تومان 18000تومان
اریگامی سطح دو
0%
تخفیف
مریم لواسانی
ظرفیت نامحدود
12000تومان 12000تومان
داستان نویسی
0%
تخفیف
محمدرضا گودرزی
ظرفیت نامحدود
12000تومان 12000تومان
خوشنویسی تحریری سطح یک
0%
تخفیف
ربابه حسین پور
ظرفیت نامحدود
12000تومان 12000تومان
عکاسی سطح دو
0%
تخفیف
علیرضا کریمی صارمی
ظرفیت نامحدود
18000تومان 18000تومان
قصه گویی
0%
تخفیف
الهام دارابی
ظرفیت نامحدود
12000تومان 12000تومان
خوشنویسی تحریری سطح دو
0%
تخفیف
ربابه حسین پور
ظرفیت نامحدود
12000تومان 12000تومان
عروسک سازی با استفاده از دورریختنی ها
0%
تخفیف
ظرفیت نامحدود
18000تومان 18000تومان
عکاسی سطح یک
0%
تخفیف
علیرضا کریمی صارمی
ظرفیت نامحدود
18000تومان 18000تومان
اریگامی سطح یک
0%
تخفیف
مریم لواسانی
ظرفیت نامحدود
12000تومان 12000تومان

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت

سامانه ی گفتگوی آنلاین