برنامه نویسی اسکرچ پیشرفته 2،نونهال، خلیل پور،سه شنبه،ساعت16 تا17،پاییز 1402،غیرحضوری
0%
تخفیف
ظرفیت 4
300000تومان 300000تومان
نقاشی مقدماتی،نوخوان،غفاری،یکشنبه 13:15 الی14:15،پاییز1402،غیرحضوری
0%
تخفیف
ظرفیت 9
250000تومان 250000تومان
برنامه نویسی اسکرچ جونیورز،تکمیلی،نوخوان،خلیل پور،سه شنبه ساعت15 تا16،پاییز 1402،غیرحضوری آفرینش ها
0%
تخفیف
داستان نویسی مقدماتی،نوخوان و نونهال،دهلوی، دوشنبه ساعت 15 تا 16،پاییز1402 غیرحضوری
0%
تخفیف
ظرفیت 10
250000تومان 250000تومان
کلاژمقدماتی،نوباوه ،فرهانی،دشنبه ساعت 10:30 تا 11:30، پاییز 1402، غیرحضوری
0%
تخفیف
ظرفیت 10
250000تومان 250000تومان
نقاشی تکمیلی،نوخوان ،غفاری ،چهارشنبه ساعت14تا 16،پاییز 1402، غیرحضوری
0%
تخفیف
ظرفیت 10
250000تومان 250000تومان
نقاشی مقدماتی،نوباوه،فرهانی،دوشنبه ساعت9تا 10،پاییز1402،غیرحضوری
0%
تخفیف
ظرفیت 10
250000تومان 250000تومان
نقاشی مقدماتی،نوباوه،فرهانی،سه شنبه ساعت9تا 10،پاییز1402،غیرحضوری
0%
تخفیف
ظرفیت 10
250000تومان 250000تومان
برنامه نویسی اسکرچ مقدماتی،نونهال،خلیل پور،سه شنبه  ساعت 14 تا 15 ، پاییز 1402،غیرحضوری
0%
تخفیف
ظرفیت 10
300000تومان 300000تومان

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت

سامانه ی گفتگوی آنلاین