طبق ماده 272 اصلاحی مالیاتها ارائه صورت مالی برای ارسال اظهار نامه مالیاتی تا پایان تیر ماه سال بعد و ارائه صورت مالی و اطلاعات عملکرد طبق مواد 95و 99و 100قانون محاسبات تا پایان اردیبهشت سال بعد است.

 


لذا لیست (انتشار اطلاعات  تفصیلی هزینه کرد سالانه دستگاه) مربوط به سال 1401 در خرداد ماه 1402 بارگذاری خواهد شد.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت

سامانه ی گفتگوی آنلاین